ชุดเครื่องมือซ่อมนาฬิกาแบบเริ่มต้น 16 ชิ้น
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์ซ่อมนาฬิกา
ชุด Kit ซ่อมนาฬิกา 16 ชิ้น
ราคา 250.00 บาท

22 เมษายน 2562

ผู้ชม 3454 ผู้ชม

 

ชุดเครื่องมือซ่อมนาฬิกาแบบเริ่มต้น Basic Watchmaker Set

สำหรับงานซ่อมพื้นฐานทั่วไป เช่นการเปลี่ยนถ่านนาฬิกาพื้นฐาน เปลี่ยนสายนาฬิกา ตัดสายนาฬิกา

ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐานจำนวน 16 ชิ้น ได้แก่

 • แท่นรองตอกสาย สำหรับตัดข้อสายนาฬิกาเหล็ก 1 ชิ้น
 • พินสำหรับตอกข้อสายนาฬิกาเหล็ก 3 ชิ้น คละขนาด
 • เครื่องมือเปลี่ยนสลักสายนาฬิกา (สปริงบาร์) 1 ชิ้น
 • ไขควงสี่แฉกด้ามสั้น 1 ชิ้น
 • ไขควงสี่แฉกด้ามยาว 1 ชิ้น
 • ไขควงปากแบน (สองแฉก) 3 ชิ้น
 • ที่ขันกิ๊ปล๊อคสายเหล็กนาฬิกา 1 ชิ้น
 • ค้อนหัวไนลอน 1 ชิ้น
 • ที่หมุนเปิดฝาหลังนาฬิกาแบบเกลียว 1 ชิ้น
 • ที่งัดเปิดฝาหลังนาฬิกา 1 ชิ้น
 • ปากคีบแบบแหนบสำหรับหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก 1 ชิ้น
 • คีมคีบ 1 ชิ้น