เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ แบบมาตรฐาน ยี่ห้อ Miyota
เครื่องควอทซ์รุ่นมาตรฐาน จาก Miyota 2-3 เข็ม, แสดงวัน/วันที่, แบตเตอรี่อายุนานสุด 10 ปี
ราคา 150.00 บาท

แท็ก: MiyotaValue

21 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 4377 ผู้ชม

เครื่องนาฬิการะบบควอทซ์ Miyota ในเครือ CITIZEN WATCH

เครื่องนาฬิกาแบบมาตรฐาน

Number Hands Day/Date Function Diameter Height Battery

2025

2035

2036

2039

2015

2115

2315

2415

2005

2105

2305

2405

1L12

1L12  (วันที่ช่อง6)

1M02

1M12

1M12  (วันที่ช่อง6)

2S60*

2S65*

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-/-

-/-

-/-

-/-

-/3

-/3

-/3

-/3

3/3

3/3

3/3

3/3

-/3

-/6

3/3

-/3

-/6

-/3

3/3

-

-

High Hand

High Hand

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 3/4''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

10 1/2'''

11 1/2'''

13 1/2'''

6 3/4''' x 8'''

10 1/2'''

11 1/2'''

13 1/2'''

6 3/4''' x 8'''

6 3/4''' x 8'''

10 1/2'''

10 1/2'''

10 1/2'''

10 1/2'''

10 1/2'''

3.15 mm.

3.15 mm.

0 mm.

0 mm.

4.15 mm.

4.15 mm

4.15 mm.

4.35 mm.

4.15 mm.

4.15 mm.

4.15 mm.

4.35 mm.

2.71 mm.

2.71 mm.

2.71 mm.

2.71 mm.

2.71 mm.

3.99 mm.

4.22 mm.

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR626SW

SR621SW

SR621SW

SR621SW

SR621SW

SR621SW

CR2012

CR2012

 *เครื่องใช้แบตเตอรี่นานสุด 10 ปี

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

Line: @sale.rianthongbkk


เพิ่มเพื่อน