ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา
ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา
ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา
ตะกร้าล้างนาฬิกาด้วยน้ำยาล้าง เบนซีนขาว และอบแห้ง ใช้ร่วมกับเครื่องล้างนาฬิกา
ราคา 1,500.00 บาท

แท็ก: Professional

24 เมษายน 2561

ผู้ชม 819 ผู้ชม

ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา

ตะกร้าล้างเครื่องนาฬิกา สำหรับใส่อะไหล่ ชิ้นส่วนเพื่อล้างด้วยน้ำยา เบนซินขาว และอบแห้ง ใช้ร่วมกับเครื่องล้างแบบทั่วไป