กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร สำหรับเปลี่ยนนาฬิกาทั่วไป ขนาดตั้งแต่ 30.0mm - 40.0mm
ราคา 60.00 บาท

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 816 ผู้ชม

กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร

กระจกนาฬิกาแบบโค้งใส ยี่ห้อ SK ความหนา 2.0 มิลลิเมตร

สำหรับเปลี่ยนนาฬิกาทั่วไป

  • บรรจุห่อละ 1 ชิ้น
  • ความหนา 2.0 มม. แบบโค้ง
  • มีขนาดตั้งแต่ 300 มม. จนถึง 400 มม.
  • สามารถขัดแต่งขอบได้เล็กน้อยเพื่อใส่กับตัวเรือนขนาดใกล้เคียง
  • ติดตั้งง่ายด้วยกาวติดกระจก