articleชุดซ่อม-ล้างเครื่องออโต้

ชุดซ่อม-ล้างเครื่องออโต้

หมวดหมู่: เซ็ตสินค้า

ประกอบด้วยอุปกรณ์ 16 ชิ้นได้แก่

 1. อุปกรณ์จับเครื่อง Bergeon No.4039
 2. อุปกรณ์จับเครื่อง Bergeon No.4040
 3. โถแก้วแบน กว้าง 8.5 cm
 4. ครอบกันฝุ่น
 5. กล่องไนลอนเล็ก 18 ช่อง
 6. เครื่องล้างนาฬิกา Cambridge รุ่น Supreme
 7. น้ำยาล้างเครื่องนาฬิกา Elma 1:9
 8. น้ำมันหล่อลื่น 9010/2
 9. น้ำมันหล่อลื่น AF 17313.B4
 10. น้ำมันหล่อลื่น 8000/4
 11. ถาดหยดน้ำมัน 3 หลุม
 12. เข็มหยดน้ำมัน Swiss quality (3 ขนาด)
 13. ไม้นิ่ม AF 17794
 14. เครื่องเช็คความถี่ ความเที่ยงตรง เวลามาตรฐาน นาฬิกาออโต้ ไขลาน TYMC MTG4000A

17 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 5962 ครั้ง