ดูหน้า

เงื่อนไขการส่งซ่อม-การรับสินค้าคืน

เงื่อนไขการส่งซ่อม-การรับสินค้าคืน

** กรุณาเก็บรักษาใบรับนาฬิกาของท่านไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับคืนชิ้นงานที่เสร็จแล้ว **

1. เมื่อนำนาฬิาเข้ารับบริการกับทางร้าน ทีมงานจะออกเอกสารใบรับให้ท่านตามจำนวนชิ้นงานที่รับไว้

2.ให้ท่านเก็บใบรับนาฬิกาไว้เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการรับคืน

3.ทางร้านจะส่งคืนชิ้นงานให้เมื่อได้ตรวจสอบใบรับนาฬิกาแล้วเท่านั้น

 

กรณีใบรับนาฬิกาสูญหาย

1.ให้ท่านลงบันทึกประจำวัน เอกสารสูญหาย ก่อนมารับสินค้า

2.นำใบสำเนาบันทึกประจำวันใช้แทนใบรับสินค้า

3.ผู้แจ้งต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฎบนใบรับเท่านั้น

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 เพิ่มเพื่อน


25 เมษายน 2563

ผู้ชม 1908 ครั้ง