รายละเอียดการชำระเงิน


รายละเอียดการชำระเงิน

***ยอดสั่งซื้อ(เฉพาะสินค้า) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป***

ได้รับส่วนลดค่าจัดส่ง 50 บาท

 

เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว

ทีมงานจะตรวจสอบรายการกับคลังสินค้าอีกครั้ง จากนั้นจะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระพร้อมวิธีการชำระเงินให้ท่านทราบ คำสั่งซื้อของท่านจะมีผล 3 วันทำการนับแต่ทีมงานแจ้งยอดชำระเงิน เมื่อพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 

สำหรับวิธีการชำระเงิน

การโอนชำระเงิน - ทีมงานจะจัดส่งรายละเอียดให้ท่านพร้อมการยืนยันสินค้า

(สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยแบบ EMS หรือ Kerry Express)

 


26 ธ.ค. 2563