articlemuRata คือใคร ทำไมมาซื้อ Sony?

muRata คือใคร ทำไมมาซื้อ Sony?

muRata คือใคร ทำไมมาซื้อ Sony

 

บริษัท มูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (“มูราตะ”) ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตถ่านนาฬิกา โทโฮคุ มูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง และทำการถ่ายโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้วในเดือนกรกฏาคม 2560 โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายถ่านนาฬิกาในแบรนด์ muRata ในเร็ว ๆ นี้

 

ตามที่บริษัท มูราตะ ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตถ่านนาฬิกา (Micro Battery) ในช่วงปลายปี 2559 นั้น ขณะนี้ได้ทำการเข้าซื้อกิจการโดยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของโรงงานถ่านนาฬิกาโทโฮคุ โรงงานนี้ถูกก่อตั้งโดยบริษัทโซนี่ คอร์เปอเรชั่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นโรงงานสำหรับการพัฒนา ออกแบบ และผลิตสินค้าถ่านนาฬิกาในแบรนด์โซนี่เดิม (Sony micro battery) รวมถึงการผลิตถ่านชาร์จ (Rechargeable cell battery) อีกด้วย ปัจจุบันเริ่มทำการผลิตและทดสอบสินค้าภายใต้แบรนด์ muRata (อ่านว่า “มูราตะ”) ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018 เป็นต้นมา ด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ในสายธุรกิจที่ผ่านมาของโซนี่ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีมาตรฐานที่เหมือนเดิมและดียิ่งขึ้นในอนาคต

 บริษัท มูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้นำในด้านการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนและเครื่องมืออิเลคทรอนิค, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร และ อุปกรณ์จัดการพลังงานระดับโลก ดำเนินงานภายใต้พันธกิจของการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุและการขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคความละเอียดสูงหลากหลายชนิด มีโรงงานและพนักงานครอบคลุมทั่วโลกและรวมถึงในประเทศไทย ได้เข้าซื้อกิจการด้านแบตเตอรี่ของโซนี่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยการผลิตแบตเตอรี่สำหรับสินค้าอิเลคทรอนิคในยุค IoT และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นความทนทานในการใช้งาน สามารถรองรับการจ่ายไฟกำลังสูงและทนทานต่อความร้อนสะสมจากการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

 Tohoku Murata Manufacture

Tohoku Murata Manufacture

picture courtesy of - cjnavi.co.jp

สามารถติดตามอัพเดทราคาและรุ่นที่จัดจำหน่ายได้ ที่นี่

บรรณานุกรม

Editor. (2018, October 15). Murata Manufacturing : High Drain & Extended Temperature Lithium Coin Batteries Development for IoT Devices. Retrieved July 7, 2019, from Marketscreener: https://www.marketscreener.com/MURATA-MANUFACTURING-CO--6491317/news/Murata-Manufacturing-High-Drain-Extended-Temperature-Lithium-Coin-Batteries-Development-for-IoT-27422156/

Notice Regarding the Completion of the Acquisition of Battery Business from Sony Corporation. (2017, September 1). Retrieved July 5, 2019, from Murata: https://www.murata.com/en-sg/about/newsroom/news/irnews/irnews/2017/0901

 

 

06 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 9945 ครั้ง